Společnost INSOLVENCE CZ, v.o.s. byla založena dne 4.4.2012 společníky Ing. Václavem Duškem a Ing. Monikou Fabrinskou.  Jako právnická osoba se zaměřuje výhradně  na výkon funkce insolvenčního správce a likvivátora a  poradenskou činnost v oblasti insolvenčního práva.
Máme praktické zkušenosti z mnoha insolvenčních řízení, ve kterých působíme  jako insolvenční správci nebo zpracovatelé insolvenčních návrhů. Poskytujeme efektivní poradenství a profesionální služby dlužníkům, věřitelům i třetím osobám. 
 
Snažíme se především o vstřícný a otevřený přístup ke klientovi a nabízíme varianty řešení s poukázáním na případná rizika. Podáváme komplexní informace a snažíme se najít účinné nástroje pro řešení problémů našich klientů, pokud vzniknou. Chráníme své klienty před osobními a finančními riziky.   
Právní poradenství v oblasti insolvenčního práva poskytujeme všem zcela ZDARMA. 
 
Odborná způsobilost pro výkon funkce insolvenčního správce je zajištěna kvalifikačními předpoklady jejími společníky (požadavek vysokoškolského vzdělání magisterského studijního programu a složení příslušné odborné zkoušky organizované Ministerstvem spravedlnosti). Splnění podmínek pro vznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce ověřuje a vydáním povolení dle § 8 zákona č. 312/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů aprobuje Ministerstvo spravedlnosti, které také vede seznam těchto insolvenčních správců jako součást veřejného insolvenčního rejstříku.
 
V rámci insolvenčního práva nabízíme především služby:
  • Vypracování insolvenčních návrhů včetně návrhů na povolení oddlužení
  • Zpracování přihlášek pohledávek.
  • Poradenství v případě řešení úpadku dlužníka oddlužením a konkursem
  • Zastupování věřitelů ve věřitelských výborech či zastupování v incidenčních sporech.
  • Možnost vykonávat funkci insolvenčního správce v konkrétních insolvenčních řízeních.

 

Asociace insolvenšních správců

 
 
Společnost INSOLVENCE CZ, v.o.s. je členem Asociace insolvenčních správců (ASIS), která představuje nejvýznamnější organizaci zastupující insolvenční správce. Jedná se o dobrovolnou, profesní a nezávislou organizaci, která vahou své členské základny aktivně působí ve všech oblastech ovlivňujících prostředí insolvenčního řízení v České republice.

 

Aktuální řízení
Název řízení Odkaz
Eva Zezulová detail řízení
ROKOV Industry s.r.o.detail řízení
Aktuálně k prodeji
Předmět prodeje Odkaz
Rodinný dům zobrazit